Geologica Belgica

1374-8505 2034-1954

 

Impactfactor: 1.8 (2022)

Scope van het tijdschrift:

Geologica Belgica is een Belgisch tijdschrift dat artikels publiceert over alle aspecten van de aardwetenschappen, met bijzondere aandacht voor de regionale geologie van België, Noord-West-Europa en Centraal-Afrika. Artikels over andere onderwerpen dan de geologie van België, Noord-West-Europa en Centraal-Afrika worden slechts aanvaard indien één van de auteurs aan een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling is verbonden. Themanummers worden ten zeerste gewaardeerd. In dat geval zorgen gastuitgevers voor de selectie van de manuscripten en kan het onderwerp van de artikels worden uitgebreid. Het tijdschrift wordt in "open access" gepubliceerd.

Ingediende manuscripten moeten beknopt zijn en mogen niet eerder gepubliceerd zijn. Het tijdschrift stimuleert ook de publicatie van artikels van Belgische junior auteurs. Korte brieven worden aanvaard. Voorkeur wordt gegeven aan manuscripten in het Engels. Elk manuscript zal door ten minste twee reviewers worden beoordeeld.

Periodiciteit:

Een jaarlijks volume in verschillende afleveringen (meestal 2 tot 4).

Beleid van het tijdschrift:

Geologica Belgica is een Open Access tijdschrift. Het verleent vrije toegang tot en verdeling van gepubliceerde en toekomstige artikels, maakt zo onderzoek en wetenschap voor iedereen beschikbaar en biedt auteurs een snelle wereldwijde verspreiding. De manuscripten worden gepubliceerd onder de niet-commerciële licentie Creative Commons Attribution - ShareAlike - Noncommercial Licence 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0).

 


GeoSciences e-Journals


Previous


Random


Next


List