Geologica Belgica

1374-8505 2034-1954

 

Impact factor: 1.8 (2022)

Yoichi EZAKI

James E. SORAUF, Yoichi EZAKI, Jerzy FEDOROWSKI, John S. JELL, Makoto KATO, Elzbieta MORYCOWA & Eva RONIEWICZ
Mentors: the generation 1935-1985
volume 15 (2012)number 4 - Proceedings of the XIth International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera

>> Auteur