C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société -  Vol. 9 - 1998 

Het rechtsonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de 19de eeuw

Fred Stevens

To cite this article

Fred Stevens, «Het rechtsonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de 19de eeuw», C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société [En ligne], Vol. 9 - 1998, 119-152 URL : https://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=1204.